Ceny služeb

Kurzy přizpůsobujeme i dle potřeb klientů. Potřeby každého klienta se liší a tak dáváme přednost vždy individuální domluvě.
Kurzy se liší dle intenzity, výběru jazyka i stylu výuky. Standardní hodina trvá 60 min. Dle individuálních podmínek lze domluvit jinak.

Název kurzu Cena za kurz od, kč První hodina zdarma Další výhody
General English A1 – Obecná angličtina pro úplné začátečníky 6299 Ne
General English A2 – Obecná angličtina 6299 Ano
General English B1/B2 – Obecná angličtina pro pokročilé 8399 Ano
English for Management – Angličtina pro management 8399 Ano 1 hodina zdarma!
English for Marketing & Advertising – angličtina pro marketing 8399 Ano
Financial English – angličtina pro finance a účetnictví 12499 Ano
English in Law – právnická angličtina 12499 Ano 1 hodina zdarma!
English for Writing and Presentations – angličtina pro psání a prezentace 12499 Ano 2 hodiny zdarma!

Takže vždycky se přizpůsobíme požadavkům a potřebám našich Klientů, aby měla pro ně výuka maximální přínos. Naše zkušené vyučující připraví plán výuky dle Vašich individuálních potřeb ihned po 1. hodině.

Také rádi Vám poskytneme i další jazykové služby:

Služba Cena
Překlad neověřený 150 korun/strána
Překlad notařsky ověřený 300 korun/strána
Tlumočení při jednání 400 korun/hodina
Doprovod s tlumočením (při neformálních setkáních) 400 korun/hodina