Pro firmy

Pobytový jazykový trénink v Praze

Dvou-, tří- a čtyřdenní firemní jazykové zájezdy pro Vaše zaměstnance do hlavního města České republiky.

Právě pro Vás a Vaše zaměstnance jsme připravili zcela jedinečný program pobytového jazykového tréninku-intenzivu , který zároveň zastává několik funkcí:

 • dostane účastníky do plně anglického jazykového prostředí, aniž by museli opustit Českou republiku
 • nabízí možnost zdokonalení mluvnických dovedností i psaní v angličtině za poměrně krátkou dobu
 • iniciuje schopnost vnímat problematické situace z nestandardního hlediska
 • pomáhá rozvoji analytických a komunikačních schopností
 • funguje jako teambuilding: dochází ke stmelení pracovního kolektivu
 • poskytuje příležitost navštívit zajímavá místa Prahy (Národní Technické Muzeum, Národní Technická Knihovna, Umělecko-Průmyslová škola apod.)

Cena pobytového jazykového tréninku zahrnuje:

 • ubytování v komfortním hotelu v Praze
 • stravování 2x denně
 • transfér Prahou pohodlným mikrobusem
 • prohlídka Prahy s průvodcem
 • vstupenky do všech památek, které jsou zahrnuty v programu zájezdu
 • občerstvení během vzdělávacích částí
 • doprovod diplomovaného kouče-mentora, který zajistí operativní sledování efektivity výuky a zpětnou vazbu pro její navýšení
 • materiály pro realizaci tréninkových projektů a kreativních úkolů
 • přizpůsobení zvoleného programu na míru dle potřeb Vaší společnosti
 • fotoreportáž z nejúžasnějších okamžiků zájezdu
 • certifikát účastníka tréninku.

Co obnáší pobytový jazykový trénink?

Cílem každého z programů jazykového intenzivu je umožnit každému z účastníků projevit své kognitivní schopnosti, uplatnit a prohloubit své znalosti angličtiny a získat nové dovednosti, které přijdou vhod při samostatné či týmové práci a zároveň být zábavným a záživným výletem do Prahy.

Každého z těchto cílů je dosahováno pomocí komplexních, pečlivě propracovaných programů. Programy kombinují výukové a zábavné bloky, aby účastníci získali co nejvíce informací za krátkou dobu, zapojili různorodé dovednosti a každý z nich měl příležitost se projevit. Během tréninku účastníci poslouchají, mluví a píší anglicky, dozvídají se nejnovější trendy ze světa byznysu a technologií, rozvijí své „měkké“ dovednosti (soft skills) – osobní komunikace, krizový management, logika a analýza, time-management a další.

Každý den programu pobytového jazykového tréninku zahrnuje ranní konverzace v angličtině u snídaně, stanovení cílů dne, vzdělávací blok s přednáškou na téma dne, praktické semináře nebo workshopy a diskuzi o získaných a uplatněných ználostech, výlet po pražských památkách, kreativní a teambuildingové hry a sumarizaci výsledků dne.

Podrobný program tréninku se sestavuje po domluvě veškerých detailů se společností-zákazníkem a je předložen jako rozvrh.

Připravujeme pro Vás i vzor programu dvoudenního pobytového tréninku ke stažení.

Jaké jsou výhody pobytového jazykového tréninku pro Vás a Vaše zaměstnance?

 • účastníci se dostanou do anglického jazykového prostředí, aniž by opustili území České republiky
 • účastníci výrazně zlepšují úroveň své angličtiny a zaplňují mezery ve svých znalostech
 • jazyk je vyučován nikoli podle učebnic, které jsou neskutečně vzdálené od reálného života, ale v kontextu odborné činnosti
 • množství her a kreativních úkolů aktivuje tvůrčí potenciál účastníků
 • po splnění skupinových úkolů se tým stává soudružnějším a jeho práce efektivnější
 • intelektuální teambuildingy mohou navýšit prestiž Vaší společnosti mezi Vašimi partnery a klienty: společnost, která se stará o rozvoj zaměstnanců, je vážená a důvěryhodná.

Pro koho bude jazykový trénink-intenziv přínosný?

 • ředitelům českých společností a výroben, které zahájily spolupráci s partnery z Německa, Rakouska, Francie a dalších zemi – pro prohloubení pochopení vlastností obchodování se zahraničními partnery
 • top-managementu těchto společností a výroben, jejichž angličtina je plynulá, ale touží po zlepšení svých kreativních a dorozumívacích dovedností a jejich uplatnění v praxi
 • zaměstnancům, kteří se teprve anglicky učí a chtěli by dostat příležitost aplikovat své znalosti v praxi, rozšířit je a prohloubit
 • týmu zaměstnanců na jakékoli úrovni, ve kterém úspěšnost a kvalita výsledků záleží na týmové práci

Synchronní tlumočení

Úloha tlumočníka spočívá nejen v rychlém, kvalitním a správném tlumočení, ale i v zajištění té správné atmosféry u jednání.

Individuální výuka angličtiny

Individuální výuka cizího jazyka v pohodlí Vaši kanceláři


Individuální výuka zaměstnance, která je zaměřena na jeho profesionální obor. Program se sestavuje s ohledem na vlastnosti oboru působení společnosti a pracovní náplni zaměstnance. V průběhu výuky se provádí diagnostické testy, jejichž výsledky se předkladají řízení společnosti pro stálé monitorování pokroku a účinnosti. Výuka probíhá v prostorech společnosti-zákazníku.