Jazykový audit zaměstnanců

Jazykový audit pomůže Vám nenápadně ale důvěryhodně zjistit jazykové ználosti zaměstnanců a uplatnit je co nejefektivněji

Co to je jazykový audit?

Jazykový audit je zkoušení zaměstnanců společnosti, které má za účel zjistit jejich aktualní úroveň ovládání angličtiny.

Zkoušení dovoluje zjistit úroveň angličtiny podle všech aspektů:

  • Mluvení
  • Psání
  • Slovní zásoba
  • Gramatika
  • Poslech
  • Čtení

Výsledky zkoušení se předloží jako hodnotící zpráva, která může být doplněna komentáři a/nebo doporučeními ohledně následujících pokynů.

Jazykový audit může být proveden buď jednou (například, při zaměstnání nových zaměstnanců) nebo jako průběžné monitorování (zjištění pokroku a rychlosti ve výuce cizího jazyku)