Skupinová výuka angličtiny

Skupinové hodiny angličtiny inspiruje zaměstnance více pracovat a přispívá k jejich komunikačním schopnostem.

Učit se anglicky v menších skupinách dobře přispívá nejen k jazykovým znalostem, ale i ke komunikačním schopnostem. Výuka může být zaměřena buď na rozvoj a zlepšení odborných schopností nebo na obecný rozvoj. Program se sestavuje s ohledem na úroveň skupiny, její účastníky a jejich cíle. V průběhu výuky probíhají diagnostické testy, jejichž výsledky se předkládají řízení společnosti pro stálé monitorování pokroku a účinnosti. Výuka probíhá v prostorech společnosti-zákazníku.