Skupinová výuka angličtiny

Skupinová výuka jazyku inspiruje zaměstnance více pracovat a přispívá k jejich komunikačním schopnostem.

Výuka v menších skupinách. Může být zaměřena buď na rozvoj a zlepšení odborných schopností nebo na obecný rozvoj. Program se sestavuje s ohledem na úroveň skupiny, její účastníky a jejich cíle. V průběhu výuky probíhají diagnostické testy, jejichž výsledky se předkládají řízení společnosti pro stálé monitorování pokroku a účinnosti. Výuka probíhá v prostorech společnosti-zákazníku.